Urząd Gminy

Urząd Gminy
gmina Obryte

Strona WWW www.obryte.pl
E-mail ugobryte@obryte.pl
Adres 07-215 Obryte
Obryte 185
Telefon 29 7411004
Fax 29 7411004 wew. 33Gmina Obryte jest jedną z 7 gmin powiatu pułtuskiego. Gmina położona jest w północno – wschodniej części powiatu Pułtuskiego; a centralno - północnej części województwa mazowieckiego

Zajmuje obszar 139,7 km2 co stanowi 16,9 % powierzchni powiatu. Lasy stanowią 45 % obszaru gminy. Północną granicę gminy wyznacza rzeka Narew na długości 15 km. Na terenie gminy zamieszkuje 5,300 osób w 24 wsiach (20 sołectw), w tym 80% osób czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie (ok. 1100 gospodarstw). Na terenie gminy nie działają żadne zakłady przemysłowe, jest to gmina typowo rolnicza. Zarejestrowanych jest ponad 70 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w branżach: handel artykułami spożywczo przemysłowymi, usługi ogólnobudowlane, transportowe, leśne, stolarskie itp.

Nazwa Obryte wiąże się z okresem, kiedy dla ochrony przed dziką zwierzyną wieś była obryta rowami. Badania archeologiczne dowodzą, że przesuwały się tędy fale osadnictwa starożytnego w IX w. Istniały na terenie naszej gminy osady puszczańskie, a w XIII w. teren był już gęsto zaludniony. Od 1242 r. zaczęła istnieć parafia Obryte. Po upadku Napoleona tereny Puszczy Białej znalazły się w ramach Królestwa Polskiego. Puszcza odegrała ważną rolę w okresie naszych walk narodowo wyzwoleńczych. Patriotyczny lud kurpiowski uczestniczył w tych walkach moralnie i materialnie.

Gmina Obryte leży w Puszczy Białej. Puszcza Biała to kompleks leśny o łącznej powierzchni około 2000 km2, położony na wysoczyźnie wyszkowskiej stanowiącej obszar wyrównawczy moreny dennej w widłach Bugu i Narwi. Książe Konrad Mazowiecki nadał ją biskupom płockim rezydującym m.in. w Pułtusku, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy zwanej odtąd Puszcza Biskupią lub po prostu Biskupczyzną. Puszcza Kurpiowska słynęła niegdyś z obfitości zwierzyny.


oferty inwestycyjne na :

zobacz ofertyWybierz region

Szukaj

 
Przeglądaj alfabetycznie>>

© 2009 - 2018 wrotapolski.eu wszelkie prawa zastrzeżone